Spádové potery:

 

- sú klasické cementové potery sťahované do spádu udávaného žiadateľom

- používajú sa najma v garážach, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, terasách a v bytovej výstavbe s plochými strechami

- sú pieskovocementové potery sťahované do spádu

- každý ocení dôležitosť odtekania vody v požadovanom smere a preto spádovanie poterov v garážoch, na terasách a strechách

- spádové potery sa aplikujú aj v priemyselnom sektore ako napr. kuchyne, výrobne, autoservisné strediská, vonkajšie plochy a pri malých bytových domoch sa osvedčila kombinácia strojovo hladených betónových poterov s finálnou epoxidovou úpravou.

 

 

 

Cena: od 3,80 EUR/m2