Cementové potery:

 

- základné komponenty: štrk/piesok podľa normovej krivky a cement, prevažne portlandský

- vytrvrdzuje sa hydraulicky, t.j. pomocou vody ako väznej sily

- zhotovuje sa ako pripojený (kontaktný) alebo oddelený (plávajúci)

- minimálna hrúbka cementového poteru by nemala byť menšia ako 50 mm

- v bežných podmienkach vytvrdzuje cca 28 dní

- vhodné do kancelárií a bytov a po pridaní plastifikačnej hmoty vhodné aj na podlahové kúrenie

 

 

 

Cena: od 3,80 EUR/m2