Liate potery:

 

- liaty poter je určený výhradne pre vnútorné účely

- spĺňa požiadavky na vyššiu záťaž

- používa sa najmä vo velkopriestorových kanceláriách, skladoch a pri bytovej výstavbe

- je vhodný aj na podlahové vykurovanie

- starostlivá príprava podkladu je často náročnejšia (aj časovo) ako samotné liatie a spracovanie poteru

- výsledkom je ideálne rovná, bezprašná a oteruvzdorná podlahová vrstva vhodná pre všetky druhy finálnych úprav

- potery sú pochôdzne už po 24 hod. a zaťažiteľné po 72 hod. po ich realizácii

- liate potery vykazujú v porovnaní so suchými cementovými potermi vyššiu materiálovú pevnosť

- je možné ich realizovať v menších hrúbkach (už od niekoľko milimetrov)

- sú vhodné aj ako potery pre vykurované podlahy alebo pre modernizáciu podláh na drevených trámových stropoch

 

 

Cena: od 3,80 EUR/m2